Meer beperkingen op landbouwgrond leidt tot verbazing bij CDA

CDA Dinkelland verbaast zich over het voornemen om meer beperkingen op landbouwgrond in Dinkelland te leggen. Het voorstel van het college is door alle partijen in de gemeenteraad, met uitzondering van het CDA, gesteund. ‘’Je pakt iets af, wat een grondeigenaar weer terug moet kopen. Dit is de omgekeerde wereld en had anders gemoeten’’, vindt CDA-raadslid Rick Bos.

Voorstel met ingrijpende gevolgen
Het college wil van de bestemming boom- en sierteelt af, met uitzondering van de locaties waar deze teelt nu al plaatsvindt. ‘’Dit is een reactie op een uitspraak van de Raad van State. Zij houden bij nieuwe gevoelige functies een spuitvrije zone van 50 meter aan’’, laat Bos weten. Deze uitspraak is door Lokaal Dinkelland in een commissie aangehaald, waardoor besluitvorming over een plan moest worden uitgesteld. Voor de CDA’ers is belangrijk dat ontwikkelingen, van bijvoorbeeld woningbouw niet verder door deze uitspraak vertraagd. ‘’Er moet een oplossing komen’’, vindt Bos. ‘’Het college komt echter met een voorstel dat ingrijpende gevolgen voor grondeigenaren, met name voor boerengezinsbedrijven, zal hebben. Dat had anders gemoeten’’, vindt Bos.

Beperkingen op alternatieve verdienmodellen
CDA-raadslid Bos doelt op de extra beperkingen op landbouwgrond. Het beperkt niet alleen het uitbreiden of realiseren van boom- en sierteelt, maar ook fruitteelt en nieuwe ontwikkelingen, zoals agroforestry (boslandbouw). ‘’Dit soort andere of aanvullende verdienmodellen worden door dit voornemen beperkt’’, licht Bos toe.

Geen participatie vooraf
De CDA-fractie vindt het ondenkbaar dat de raad al over een voornemen beslist, zonder het gesprek met de sector en grondeigenaren te voeren. ‘’Als er op voorhand met de betrokken partijen wordt gepraat en overlegd, dan zou er een voorstel liggen dat breder wordt gedragen en vervolgens minder afstemming nodig is na de goedkeuring’’, laat Bos weten. ‘’De wethouder geeft aan dat er nog ruimte is om te praten en alternatieven aan te dragen. Hoe kun je dit nu zeggen, terwijl het uitgangspunt nu is dat je alle bestemmingen wilt afnemen.’’

Zienswijze
Lokaal Dinkelland, VVD, Progressief Dinkelland en Burgerbelangen Dinkelland hebben met het voorstel ingestemd. Het beleidsvoornemen ligt één jaar ter inzage. Iedereen kan laten weten wat zij daarvan vindt. Ook is er ruimte om alternatieven aan te dragen. Deze alternatieven zijn er volgens de CDA-fractie wel degelijk, zoals het beoordelen per plan, het maken van afspraken met de sector of het richten op spuitzones in plaats van op de bestemming. Ook krijgen alle telers de mogelijkheid om gronden in gebruik te nemen, zodat de bestemming niet verdwijnt. ‘’Laten we hopen dat er voldoende ruimte is en dat ook de andere raadsleden tot inkeer komen dat dit een te ingrijpend instrument is.’’

< Vorig / Volgende bericht >

Gerelateerde berichten

CDA Dinkelland wil meer tijd voor de wijkagent

CDA Dinkelland wil meer tijd voor de wijkagent

“De wijkagent moet meer tijd voor het werk in de wijk krijgen,” vindt CDA Dinkelland. Daarvoor d...

Lees verder >
CDA Dinkelland wil meer tempo in ‘Deltaplan wonen’

CDA Dinkelland wil meer tempo in ‘Deltaplan wonen’

De gemeenteraad van Dinkelland pleit al langer bij wethouder Severijn (Progressief DInkelland) voor ...

Lees verder >
CDA Dinkelland wil minder bureaucratische rompslomp

CDA Dinkelland wil minder bureaucratische rompslomp

Initiatieven vanuit inwoners en kernen, zoals het plaatsen van een grote kerstboom, moedigt de gemee...

Lees verder >