Een dappere sociale Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Henk ter Braak heeft tijdens het 20-jarig bestaan van de stichting ‘Help Burundi’ uit handen van loco-burgemeester Benno Brand de onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’ ontvangen.  De voormalige directeur van het succesvolle bedrijf HBO in Ootmarsum, waar momenteel de eveneens succesvolle kringloopwinkel SKTD is gevestigd, is een dappere en met name sociale ridder.
Henk ter Braak heeft niet alleen in het bedrijfsleven naam gemaakt, maar zeker ook op het sociale vlak. Dat bleek ook zeker uit de toespraak van Benno Brand, die niet eens alles opsomde, maar de verdiensten van ‘de Oranje Ridder’ op een A4-tje had gezet. “De servicegedachte van de Rotaryclub trok u aan en u bracht deze ruimschoots in praktijk. Als voorzitter van de stichting ‘Fietsen voor een ander’ organiseerde u met  clubleden en vrienden de Dikke-en-dunne-banden-fietstochten, die veel geld opleverden. Elk jaar werd een ander goed doel gekozen, zoals de Van den Bent  stichting, die ondersteuning biedt aan mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. In  Bulgarije werd een project gestart voor jongeren met een meervoudige achterstand.  Bovendien ontving de Sociaal Pedagogische Dienst een bijdrage ten behoeve van vakanties voor gehandicapte kinderen. Ook kreeg het Integraal Kankercentrum van de  Stedendriehoek Twente een donatie. Deze activiteiten brachten bij elkaar fl. 174.000,- op! U gaf met uw bedrijf ondersteuning aan Twentse projecten, zoals bijvoorbeeld de bouw van vissteigers voor gehandicapte vissers aan het kanaal Almelo-Nordhorn. Bijzonder was dat kardinaal Willebrands u een Paul Harris Fellow-onderscheiding  uitreikte voor uw verdiensten voor een betere verstandhouding tussen West- en Oost-Europa. U was begaan met ernstig zieke mensen in hun laatste levensfase. U was een aantal jaren vrijwilliger bij de Stichting Leendert Vriel in Oldenzaal om familie van de zieken bij te staan. U volgde daarvoor diverse cursussen,” liet Benno Brand al deze verdiensten de revue passeren.
Naast de Rotaryclub zette Ter Braak zich met anderen in om financiële middelen te genereren voor de restauratie van de H.H. Simon en Judaskerk in Ootmarsum. Er werden verschillende acties opgezet en het eindresultaat lag uiteindelijk zelfs 100.000 euro boven het gestelde doel. Hiervan bleef een aanzienlijk deel beschikbaar voor toekomstige restauraties.

Burundi
Het bleef niet bij deze activiteiten, want Henk ter Braak heeft samen met zijn stichtingsleden ongelooflijk veel goed werk verricht voor het zeer arme Afrikaanse land Burundi. “Uw niet-aflatende inspanningen voor Burundi begonnen gestalte te krijgen tijdens een zakenreis met enkele vrienden in Afrika. De aanblik van een radeloze moeder met een aan aids stervende baby in haar armen, de bedroevende gezondheidszorg en de dramatische hongersnood troffen u dusdanig, dat u onmiddellijk in actie kwam voor dit continent. Een toevallige ontmoeting leidde ertoe dat u zich ging inzetten voor het straatarme land Burundi. Een nieuw doel in het leven van de idealist Henk.
De controles óp en de contacten mét de vertegenwoordigers van de Stichting Help Burundi werden door u zeer goed onderhouden. Gemiddeld 1 tot 2 x per jaar gaat u zelf in Burundi de voortgang van alle projecten bekijken, samen met uw vertegenwoordigers aldaar. Dát levert soms spannende situaties op. U transporteerde eens duizenden euro’s  cash in een speciaal daarvoor geprepareerde bodywarmer. Op de zwarte markt  brengen de euro’s altijd nog 30% meer op dan bij de bank, maar. . . zwarthandelaren zijn corrupt. Zij geven blanken minder Burundese Franks dan de eigen bevolking, óók  als de eigen bevolking euro’s wisselt voor de blanken! Maar u wilt voor uw  medemens altijd het maximale bereiken! Dus stuurde u de representant terug met de  klacht dat u te weinig had gekregen. In de loop van de dag werd het u duidelijk  gemaakt dat het dáár zo niet werkte. U besefte dat u in groot gevaar verkeerde, barricadeerde de deur van uw hotelkamer en verstopte een groot mes onder uw  hoofdkussen. U heeft die nacht niet bepaald goed geslapen.”

Waterproject
Het grootste huzarenstuk van deze koene ridder was het Waterproject in Burundi. “Er werd 510.000 euro bijeen gebracht, waarmee een installatie aangelegd kon worden waarmee 17.000 mensen, een ziekenhuis, weeshuis en gevangenis de beschikking kregen over schoon drinkwater. De minister leek bij de opening niet van plan een slokje te nemen, twijfelend over de kwaliteit van het water. Onder luide aanmoedigingen van u en het  gejuich van de menigte ging de minister alsnog overstag.”. Vervolgens verplaatste het gezelschap zich richting het voetbalstadion. Daar vonden  optredens plaats van plaatselijke dansgroepen en trommelaars. Uiteraard werden er  de nodige toespraken gehouden. “Ook u had een tot in detail fonetisch uitgeschreven,  meermaals geoefende toespraak voorbereid in het Frans, één van de in Burundi  gesproken officiële talen. Na het uitspreken van de twee eerste zinnen, raakten u en alle toehoorders in zichtbare verwarring… U loste deze penibele situatie op met een schaterlach en gaf het blaadje en de microfoon snel door aan één van de leden van de Nederlandse delegatie,” besluit een lachende Benno Brand zijn toespraak. Om vervolgens deze bijzondere onderscheiding uit te reiken aan Henk ter Braak, Voor al zijn werkzaamheden, in Nederland én Burundi, werd ter Braak benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ook op de site In en Om Ootmarsum hebben we zeker in de beginjaren aandacht mogen schenken aan dit Waterproject:
https://www.inenomootmarsum.nl/stichting-%e2%80%98help-burundi%e2%80%99-op-de-bres-voor-armste-medemens

https://www.inenomootmarsum.nl/sanitair-gebouw-volgende-project-stichting-help-burundi

https://www.inenomootmarsum.nl/water-een-wereld-van-verschil-in-burundi

< Vorig / Volgende bericht >

Gerelateerde berichten

Koninklijke onderscheiding voor Gerard Wilbers

Koninklijke onderscheiding voor Gerard Wilbers

Op één van de mooiste locaties in Ootmarsum, stadspark Engels’ tuin, ontving Gerard Wilbers uit ...

Lees verder >
Koninklijke onderscheiding voor mantelzorger Martijn ten Kate

Koninklijke onderscheiding voor mantelzorger Martijn ten Kate

Ruim vijftien jaar verleent Martijn ten Kate al mantelzorg aan zijn grote vriend Martijn Morsink. Da...

Lees verder >
Hans Olde Monnikhof Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hans Olde Monnikhof Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Op de jaarlijkse bedrijfsbarbecue werd Hans Olde Monnikhof compleet verrast toen burgemeester John J...

Lees verder >