Leefbaarheid als leidraad

Leefbaarheid: een woord dat veel wordt gebruikt, meestal te pas, soms te onpas, in colleges, in gemeenteraden, bij de provincie, en soms ook in politiek Den Haag. Vooral wanneer het de dames en heren in de residentie goed uitkomt.

Voor CDA Dinkelland is leefbaarheid altijd één van de belangrijkste speerpunten geweest. Maar wat verstaan wij daar eigenlijk onder? Leefbaarheid is een breed begrip. Voor ons als CDA Dinkelland is het nauw verbonden met het platteland. Het betekent voor ons dat bewoners van de kernen en het buitengebied het fijn vinden om daar te blijven wonen, ook als zij ouder worden. En dat er perspectief is voor jongeren en jonge gezinnen.

Noaberschap
Wat is leefbaarheid? Dat er voldoende passende woningen komen voor jongeren, ouderen en jonge gezinnen in alle kernen. Dat er een basisschool is waar kinderen terecht kunnen in het dorp zelf. Dat ze niet drie uur per dag moeten fietsen naar school als ze gaan puberen. Dat er sportieve en culturele voorzieningen zijn voor alle leeftijden. Dat er wordt omgekeken naar ouderen en mensen die hulp nodig hebben. Dat het noaberschap nog hoog in het vaandel staat, maar dat er ook thuiszorg beschikbaar is als dat nodig is. Dat er ook medische voorzieningen op korte afstand zijn, zodat je niet een half uur of nog meer onderweg bent als je een arts nodig hebt.

Hulpdiensten, openbaar vervoer en werk
Dat hulpdiensten als brandweer, ambulance en politie tijdig aanwezig kunnen zijn wanneer dat nodig is, en mensen in nood niet een half uur of nog langer moeten wachten op spoedeisende hulp. Dat er voldoende openbaar vervoer is, zodat ouderen en mensen zonder auto ook naar de dokter kunnen, of naar school, of familie kunnen bezoeken. Dat er voldoende werkgelegenheid is op korte afstand, zodat mensen hun dagelijks brood kunnen verdienen zonder dat ze moeten verhuizen naar grotere plaatsen. Dat boeren nu en in de toekomst voldoende perspectief hebben voor hun bedrijf, en vooral voor hun kinderen, en Nederland van kwalitatief goed voedsel kunnen blijven voorzien.

Gezonde toekomst
Daar heeft CDA Dinkelland zich altijd hard voor gemaakt, en dat zal het blijven doen. Is dat achterhaald conservatisme? Welnee! Leefbaarheid is juist van het grootste belang voor een gezonde toekomst. Van Dinkelland, van Twente, van Nederland! CDA Dinkelland zal zich blijven inzetten voor behoud en bevordering van de leefbaarheid in de kernen en daarbuiten, nu en in de komende jaren!

Edo van Bree
Fractielid CDA Dinkelland

Een column, die we binnen kregen en dus plaatsen we deze op In en Om. ‘Gewoon’,  omdat we ieder geluid willen laten horen.

< Vorig / Volgende bericht >

Gerelateerde berichten

CDA wil maatregelen verkeersveiligheid Weerselo

CDA wil maatregelen verkeersveiligheid Weerselo

CDA Dinkelland wil dat er verkeersmaatregelen in Weerselo worden genomen, vooral nu de aanleg van de...

Lees verder >
Meer beperkingen op landbouwgrond leidt tot verbazing bij CDA

Meer beperkingen op landbouwgrond leidt tot verbazing bij CDA

CDA Dinkelland verbaast zich over het voornemen om meer beperkingen op landbouwgrond in Dinkelland t...

Lees verder >
CDA Dinkelland wil meer tijd voor de wijkagent

CDA Dinkelland wil meer tijd voor de wijkagent

“De wijkagent moet meer tijd voor het werk in de wijk krijgen,” vindt CDA Dinkelland. Daarvoor d...

Lees verder >