Landinrichting Saasveld-Gammelke bijna afgerond

De uitvoering van de landinrichting Saasveld-Gammelke nadert het moment van afronding. In het gebied zijn belangrijke doelen voor natuur en landbouw gerealiseerd:

•         de verkaveling voor de landbouw is uitgevoerd;
•         stukken nieuwe natuur zijn aangelegd;
•         beeklopen zijn hersteld en de landbouwkundige waterhuishouding is verbeterd;
•         de recreatieve ontsluiting is verbeterd met fiets- en wandelpaden.
De totale kosten van de landinrichting Saasveld-Gammelke bedroegen € 21 miljoen. Daarvan is ongeveer de helft besteed aan verbetering van de waterhuishouding en beekherstel, een kwart is geïnvesteerd in de verbetering van de verkaveling. De overige kosten waren voor de realisatie van nieuwe natuur, recreatieve ontsluiting en verbetering van de landschappelijke kwaliteit. Ongeveer 75% van de kosten is gedragen door de provincie Overijssel met een bijdrage van de EU. Daarnaast heeft het waterschap Vechtstromen voor 50% bijgedragen in de kosten van de waterhuishouding. De gemeenten hebben met name bijgedragen in de recreatieve ontsluiting.

Op woensdag 1 juli organiseert de uitvoeringscommissie Saasveld-Gammelke een werkbezoek voor gemeentebesturen van Dinkelland, Oldenzaal, Borne en Hengelo en het bestuur van het waterschap Vechtstromen om kennis te nemen van de resultaten die met de landinrichting in het gebied zijn

 

< Vorig / Volgende bericht >

Gerelateerde berichten

Lancering campagne ‘Overijssel signaleert drugscriminaliteit in buitengebied’

Lancering campagne ‘Overijssel signaleert drugscriminaliteit in buitengebied’

In het buitengebied van Overijssel zijn criminelen regelmatig actief om drugs te produceren. Mensen,...

Lees verder >
Inloopavond over energiebeleid biedt inwoners ruimte voor gesprek

Inloopavond over energiebeleid biedt inwoners ruimte voor gesprek

Inwoners uit Overijssel zijn op woensdagavond 3 juli vanaf 19:00 uur welkom om met Statenleden in ge...

Lees verder >
Rijk stelt €234 miljoen beschikbaar voor Overijssel

Rijk stelt €234 miljoen beschikbaar voor Overijssel

Een stap vooruit voor het landelijk gebied De provincie Overijssel ontving goed nieuws uit Den Haag...

Lees verder >