Twentse steden geven regio een boost

De gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo hebben begin dit jaar samen met de provincie Overijssel de handen ineengeslagen om een Regionale Stedelijke Investeringsagenda (RSIA) op te stellen. In deze RSIA zijn de ambities voor de toekomstige inrichting van Twente verwoord. De agenda kijkt vooruit naar de periode 2030-2050. Realisatie van deze ambities vraagt een investering van 22 miljard euro. Over die investering gaat de regio graag het gesprek aan met het Rijk. De RSIA is inmiddels opgenomen in de Contourennotitie voor de Nota Ruimte.
Gedeputeerde Liesbeth Grijsen steunt de Twentse steden volmondig in hun ambitie: “Twente investeert veel in nieuw talent. Dat talent heb je keihard nodig voor een sterke regio waar het goed wonen en werken is. Het is goed dat de drie verstedelijkingsregio’s in Overijssel (regio Zwolle, de Stedendriehoek en Twente) bij het Rijk steeds beter op de kaart staan.” Dat is ook nodig, aldus de Enschedese wethouder Jeroen Diepemaat: “We zijn blij dat minister De Jonge de potentie van Twente ziet, want de hulp van het Rijk is noodzakelijk om deze ambities waar te maken.”

Verstedelijkingsstrategie
Datzelfde Rijk heeft provincies gevraagd om input voor de landelijke Nota Ruimte, die naar verwachting in 2024 af is. In de Nota Ruimte worden grote ruimtelijke keuzes gemaakt die nodig zijn voor de ontwikkeling van heel Nederland. Deze RSIA dient als bouwsteen voor de nieuwe landelijke Nota Ruimte. De provincie en gemeenten benadrukken dat de RSIA een belangrijk startpunt is. Op basis daarvan gaat de regio met het Rijk en het nieuwe kabinet werken aan een verstedelijkingsstrategie voor Twente.

Investeren
De drie Twentse gemeenten hebben drie speerpunten opgeschreven om in te investeren: (1) sterke economie, (2) duurzame energie en (3) duurzame stedelijke groei. Twente speelt als een groene technologische topregio een belangrijke rol in de Nederlandse economie. De vele hoogwaardige technologische bedrijven dragen bij aan de innovatiekracht van Nederland en leveren toegevoegde waarde voor andere industrieën in Nederland en daarbuiten. Zonder bijvoorbeeld Twentse toeleveranciers van hoogwaardige machines en machineonderdelen zou ASML niet kunnen functioneren. Grote spelers zoals Demcon, Thales, Urenco, Benchmark, Sensata, Panalytical, VDL en vele spin-offbedrijven van de Universiteit Twente en Saxion dragen bij aan een sterke (regionale) economie.

Duurzame energie
Ook op gebied van duurzame energie en bijvoorbeeld energieopslag in batterijen speelt Twente een belangrijke rol. Zowel in onderzoek op de UT in samenwerking met de universiteit van Münster als in bijvoorbeeld een ontwikkeling als The Greenbox van de Koolen groep. Ook op de luchthaven liggen hiervoor kansen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld elektrisch vliegen. Om deze rol in Nederland te kunnen blijven spelen moeten we deze economische kracht de ruimte en de talenten bieden om zich te kunnen blijven ontwikkelen.

Duurzame stedelijke groei
Vanuit samenhangende opgaven gaan de drie Twentse steden samen aan de slag. Naast de economische kracht zet de regio zich in op een levendige woon- en leefomgeving met voldoende dynamiek en reuring, aantrekkelijk voor nieuw talent en bedrijven. Talent in Twente houden vraagt om andere woon- en werkmilieus en nieuwe stedelijkheid met oog voor mobiliteit, klimaat en economie. Om de verstedelijkingsstrategie nog meer integraal te maken zorgt de RSIA ook voor een impuls aan het voorzieningenniveau op het gebied van leefbaarheid en werkgelegenheid. Anders dan in veel andere delen van Nederland, heeft onze regio de ruimte om aan een schaalsprong invulling te geven. De uitstekende ligging van Twente in Europa op het kruispunt van verschillende (internationale) corridors is uniek. Ook is de natuur altijd binnen handbereik. Ontwikkellocaties zoals Centrumkwadraat in Enschede en Hart van Zuid in Hengelo (samen met Kennispark onderdeel van de Spoorzone Hengelo Enschede) en Spoorzone Almelo Centraal zijn kansrijk voor duurzame binnenstedelijke groei.

Twente
Om deze schaalsprong te kunnen maken hebben de steden en de omringende gemeenten elkaar hard nodig. De drie stadsgemeenten vinden de samenwerking met de omliggende gemeenten belangrijk en kijken waar ze elkaar kunnen versterken.

< Vorig / Volgende bericht >

Gerelateerde berichten

Mirjam van ’t Veld waarnemend burgemeester in Almelo

Mirjam van ’t Veld waarnemend burgemeester in Almelo

Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt Mirjam van ‘t Veld (woonachtig in Leersum, Utrecht...

Lees verder >
Kom naar de Natuurmarkt in Almelo en dompel je onder in groene initiatieven

Kom naar de Natuurmarkt in Almelo en dompel je onder in groene initiatieven

Op zaterdag 1 juli tussen 10.00 en 16.00 uur is het Natuurhus in Almelo dé plek waar groene initiat...

Lees verder >
Werken aan Enschede Fietsstad 2020

Werken aan Enschede Fietsstad 2020

Mensen die op zoek zijn naar een nieuwbouwwoning in Enschede kunnen op zaterdag 22 september 19 nieu...

Lees verder >