Rijk stelt €234 miljoen beschikbaar voor Overijssel

Een stap vooruit voor het landelijk gebied
De provincie Overijssel ontving goed nieuws uit Den Haag: het Rijk stelt €234 miljoen beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Deze financiering biedt Overijssel de kans om de leefbaarheid, duurzaamheid en natuur in het landelijke gebied te verbeteren.
Gedeputeerde Maurits von Martels van landbouw en natuur: “Dit geld stelt ons in staat om behoorlijk te kunnen investeren in het landelijk gebied van Overijssel. Met de inzet van koploperprojecten en maatwerk per gebied kunnen we de energie en kracht van Overijssel optimaal benutten. Samen met onze partners en inwoners blijven we bouwen aan de toekomst voor ons platteland.”

Actuele ontwikkelingen
Vandaag heeft de minister voor Natuur en Stikstof in een Kamerbrief aangekondigd dat het demissionaire kabinet €1,54 miljard beschikbaar stelt aan de provincies voor de uitvoering van belangrijke projecten in het landelijk gebied. Overijssel ontvangt hiervan €234 miljoen. Op 7 juni heeft de Ministerraad positief besloten over de ingediende maatregelpakketten voor PPLG Overijssel.
Hoewel het wegvallen van het transitiefonds vragen kan oproepen over de voortgang van de (koploper)projecten, biedt deze nieuwe financiering ons de kans om door te gaan met belangrijke maatregelen. Het toegekende bedrag stelt ons in staat om zowel provinciebrede als gebiedsspecifieke maatregelen te realiseren, met speciale aandacht voor emissiereductie en de behoeften van ondernemers en inwoners. En dat alleen op vrijwillige basis.

Volgende stap
Als eerste moet de provincie het beschikbare geld aanvragen bij het Rijk en daarna komt het beschikbaar in regelingen. Dat zal naar verwachting eind dit jaar zijn. Met het geld van het Rijk kunnen we aan de slag tot en met 2026. We werken hiermee aan een goede sociaaleconomische toekomst, een toekomstbestendige landbouwsector en versterken van de natuur, het watersysteem en klimaat.

Onze 3×3-aanpak en maatwerk per gebied
In Overijssel geloven we dat ieder gebied specifieke kansen en uitdagingen heeft en maatwerk verdient. Daarom zijn er gebiedsteams actief in Salland, Noordoost Twente, Zuidoost Twente, West Twente, Noordwest Overijssel en het Vechtdal. Onze aanpak richt zich op:

  • Een toekomstgerichte agrarische sector
  • Verbetering van leefbaarheid en economische kwaliteit
  • Versterking van de natuur door vermindering van stikstof en broeikasgassen en verbetering van water- en bodemkwaliteit
    We bieden maatwerk voor agrariërs die willen stoppen, blijven of hun bedrijf willen omvormen naar extensievere of bredere bedrijfsvoering.

Aan de slag met koploperprojecten
In 2024 starten we met ruim 40 koploperprojecten in zes PPLG-gebieden, waaronder projecten in Baarlingerpolder, Broekheurne en landgoed Junne. We willen hiermee eerste resultaten neerzetten in het landelijk gebied. Daarnaast dienen deze projecten als voorbeeld en helpen ons waardevolle ervaringen op te doen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de beschikbare fondsen, kunt u terecht op onze website www.overijssel.nl/pplg. Hier kunt u zich ook abonneren op onze nieuwsbrief voor de laatste updates.

< Vorig / Volgende bericht >

Gerelateerde berichten

Subsidie voor innovatieprojecten in de landbouw in Overijssel

Subsidie voor innovatieprojecten in de landbouw in Overijssel

Wie een goed idee heeft voor een innovatieproject in de landbouwsector in Overijssel kan daarvoor ...

Lees verder >
Natuurherstel in Bergvennen & Brecklenkampse Veld door grondruil met buren

Natuurherstel in Bergvennen & Brecklenkampse Veld door grondruil met buren

De provincie Overijssel, de gemeente Dinkelland en Stadt Nordhorn zijn tot een overeenkomst gekomen ...

Lees verder >
Provincie wil natuur in en om Agelo sterker maken

Provincie wil natuur in en om Agelo sterker maken

Op woensdag 29 november 2023 organiseert Provinciale Staten een inspraakbijeenkomst over de Natura 2...

Lees verder >