Open Brief aan college en gemeenteraad

OPEN BRIEF

College van Burgemeester en Wethouders en de
Gemeenteraad van de Gemeente Dinkelland
Postbus 11
7590 AA Denekamp

Ootmarsum, 27 januari 2021

Betreft: Onderzoek ‘Samen voor een (be)leefbaar Ootmarsum’

Geachte College B & W en Gemeenteraad Dinkelland,

Dinsdag 26 januari 2021 ontvingen wij een brief van de Gemeente Dinkelland ondertekend door wethouder Benno Brand, met als verzenddatum 20 januari 2021.
De brief, gericht aan de bewoners en ondernemers van Ootmarsum, Oud Ootmarsum en Nutter, geeft de bewoners/ondernemers de mogelijkheid om zijn of haar mening te ventileren hoe we in de toekomst kunnen zorgen voor het behoud van de leefbaarheid in Ootmarsum.

Burgemeester de heer J.G.J. Joosten vertelde mij gisteren in een persoonlijk gesprek op het Gemeentehuis in Denekamp dat er bewust gekozen is om de inwoners en ondernemers nu eens rechtstreeks aan te schrijven. Volgens burgemeester Joosten, omdat de brieven van de Gemeente Dinkelland, gericht aan Stadsberaad Ootmarsum e.o., niet verder komen dan de brievenbus/mailadres van Stadsberaad.
De inwoners van Ootmarsum blijven daardoor verstoken van informatie, omdat Stadsberaad de correspondentie na ontvangst niet deelt met de inwoners.

Het initiatief van de Gemeente Dinkelland, om de burger rechtstreeks aan te schrijven, waardeer ik.
Kritiek op het functioneren van Stadsberaad Ootmarsum e.o. onderschrijf ik.

De unieke code kan echter maar door één bewoner op hetzelfde woonadres worden gebruikt.

In 1922 staat in de grondwet opgenomen dat mannen en vrouwen actief kiesrecht hebben en vanaf 1972 jongeren vanaf 18 jaar.
Natuurlijk het gaat hier niet om landelijke-, provinciale- of gemeentelijke verkiezingen, maar als het
om de leefbaarheid binnen je eigen woonplaats gaat, vind ik dat alle inwoners, ook beneden de achttien jaar, mogen deelnemen aan deze enquête en daarmee direct een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de leefbaarheid in hun eigen woonplaats.

Binnen een geëmancipeerde samenleving is het ondenkbaar dat bijvoorbeeld binnen een gezin met twee kinderen, 75% wordt uitgesloten. Een gemiste kans!

Ik verzoek u de uitkomsten van de enquête niet serieus te nemen, indien niet alle inwoners van Ootmarsum e.o. in de gelegenheid worden gesteld om haar of zijn ideeën te mogen ventileren.

In afwachting van uw reactie,
Ger Schokker
Brookhuis 8
7631 LC Ootmarsum

< Vorig / Volgende bericht >