Gemeente Dinkelland wil armoede voorkomen en bestrijden  

De gemeente Dinkelland vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente kan meedoen en heeft de ambitie om armoede terug te dringen. Daarnaast wil de gemeente Dinkelland de gezondheid (ook de financiële gezondheid) van de inwoners bevorderen. De coronacrisis, economische ontwikkelingen en inflatie hebben echter geleid tot meer mensen met schulden en armoederisico.

Wethouder Cel Severijn: “Een toegankelijke en inclusieve samenleving betekent dat iedereen zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk meedoet aan de maatschappij. Elke inwoner moet de mogelijkheid hebben mee te doen en zich te ontwikkelen. We zien daarbij een opgave op het gebied van armoede. Wij willen vroeger zicht krijgen op gevallen van (verborgen) armoede en dreigende armoede. Dit door preventief te werken en proactief onze rol te pakken.”

Financieel gezonde toekomst
De gemeente Dinkelland heeft een kadernota Armoede & Schulden opgesteld. Deze kadernota bestaat uit twee pijlers: het voorkomen van armoede en het bestrijden van armoede. Door meer in te zetten op preventie (voorkomen van armoede) en tevens de regelingen toegankelijker te maken (bestrijden van armoede) wil de gemeente Dinkelland haar inwoners ondersteunen naar een financieel gezondere toekomst.

Kadernota vastgesteld in de gemeenteraad
Dinsdagavond 26 maart is de kadernota Armoede & Schulden vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Dinkelland.

“Het vaststellen van deze nota is een mooie eerste stap. Er kan vanaf nu uitvoering worden aan deze kadernota om de armoedeproblematiek en schuldenproblematiek in de gemeente Dinkelland te bestrijden en te voorkomen”, aldus wethouder Severijn.

< Vorig / Volgende bericht >

Gerelateerde berichten

Natuurherstel in Bergvennen & Brecklenkampse Veld door grondruil met buren

Natuurherstel in Bergvennen & Brecklenkampse Veld door grondruil met buren

De provincie Overijssel, de gemeente Dinkelland en Stadt Nordhorn zijn tot een overeenkomst gekomen ...

Lees verder >
Isolatieprogramma 2024 vastgesteld

Isolatieprogramma 2024 vastgesteld

Binnenkort kunnen inwoners van Dinkelland en Tubbergen gebruik maken van nieuwe mogelijkheden en ond...

Lees verder >
Dorpsondersteuner van grote meerwaarde

Dorpsondersteuner van grote meerwaarde

In de gemeente Dinkelland doet iedereen zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk mee aan de maatscha...

Lees verder >