Geld voor elektrificatie treinverbindingen  

Het demissionaire kabinet trekt 98 miljoen uit om de komende jaren de treinverbinding tussen Zutphen en Oldenzaal, en Almelo en Hardenberg te elektrificeren. Een belangrijke stap om de trajecten klaar te maken voor de toekomst. Gedeputeerde Dadema: “Dit is ontzettend mooi nieuws voor ons. Dit brengt ons een stap dichterbij ook om deze trajecten robuuster en meer comfortabel te maken voor de reizigers en de omgeving.”

Het nieuws werd vandaag bekend gemaakt in de voorjaarsnota, die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daarmee komt het totaal benodigde bedrag voor elektrificatie van deze beide treinverbindingen in zicht. De formele besluitvormingstrajecten in Den Haag en bij de provincies worden nu gestart. Voor de trajecten geëlektrificeerd kunnen worden voert ProRail eerst nog een planstudie uit. Daarbij wordt onder meer onderzoek gedaan naar de bodem.

Waarom elektrificatie?
Op dit moment rijden er nog dieseltreinen op deze twee regionale spoorlijnen, gelegen in zowel Overijssel als Gelderland. Jaarlijks stoten deze treinen veel CO2 en stikstof uit. “Door te investeren in elektrificatie zorgen we er voor dat we deze emissie stoppen en stiller kunnen gaan reizen. Daarmee beperken we ook overlast voor de omgeving van de spoorlijnen.”

Via deze link is de eerste aanzet vanuit de provincie en ProRail te lezen om te komen tot elektrificatie van de lijn Almelo-Hardenberg. De lobby naar het Rijk heeft dus zijn vruchten afgeworpen. https://www.inenomootmarsum.nl/elektrificatie-spoor-almelo-hardenberg-van-start

< Vorig / Volgende bericht >