Alle partijen Provinciale Staten ondersteunen vrije keuze van 5 miljoen euro

Unaniem besloten Provinciale Staten (PS) om vijf miljoen euro te reserveren voor nog nader te bepalen doelen. Deze reservering is gekenmerkt als de Staten Toets Extra Ruimte (STER). Dit geld geven PS pas uit als een zeer brede meerderheid de beoogde investeringen steunt. PS nam het besluit in de Provinciale Statenvergadering op 26 juni bij het vaststellen van de Perspectiefnota.

Initiatief van CDA en PvdA
Het initiatief voor de STER kwam vanuit een samenwerking van de Overijsselse Statenfracties van PvdA en CDA. Beide partijen constateerden dat de begroting van Provinciale Staten een vrije ruimte heeft van 5 miljoen euro. Dit geld is beschikbaar in de reserves maar heeft nog geen bestemming. Oppositiepartij CDA en coalitiepartij PvdA menen dat het een goed idee is om als PS gezamenlijk naar invulling van dit bedrag te zoeken. Daarom kwamen deze partijen met een motie die Gedeputeerde Staten (GS) hiertoe opriep. Uiteindelijk ondertekenden alle Overijsselse Statenfracties de motie.

STER
De Staten Toets Extra Ruimte (STER) is een post van 5 miljoen euro op de begroting van PS die nog een bestemming moet krijgen. Voorwaarde hiervoor is dat een brede meerderheid van PS moet instemmen met het doel van dit geld. Het bedrag van vijf miljoen euro blijft tot die tijd als reserve opgenomen in de begroting van 2025. Fractievoorzitter Laura Mak (CDA) verwacht geen moeilijkheden als het gaat om het vinden van die brede meerderheid: “We hebben goede ervaringen als het gaat om samenwerking tussen de verschillende Statenfracties. Er is het afgelopen jaar constructief samengewerkt tussen oppositie en coalitie. Dat heeft tot breed gedragen voorstellen geleid met als gevolg een mooi palet van investeringen in de Overijsselse samenleving. De STER geeft hier een goed gevolg aan.” In de praktijk blijft de normale meerderheid van de helft plus 1 in de Provinciale Statenvergadering voldoende om een investering door PS te laten goedkeuren. “Uiteraard werken wij er aan om bij de begroting met een zeer grote meerderheid de voorstellen goed te keuren”, aldus Laura Mak.

Perspectiefnota
De Perspectiefnota van 2025 is het strategische onderdeel van de Planning- en Controlcyclus van de provincie Overijssel. Met de Perspectiefnota stellen PS de contouren van de begroting van komend jaar vast. Statenleden kijken vooruit naar de ontwikkelingen waarmee de provincie te maken krijgt. GS vormen het dagelijks bestuur en hebben de Perspectiefnota opgesteld aan de hand van de vijf hoofdthema’s uit het coalitieakkoord.

Unaniem
De motie STER (Staten Toets Extra Ruimte) werd tijdens de behandeling van de Perspectiefnota besproken bij het punt ‘Onze Financiën’. Dit onderdeel van de Perspectiefnota richt zich op inclusief bestuur en algemeen financieel beleid. Een motie is een verzoek van PS aan GS om iets te doen of na te laten. In dit geval riepen PS met deze motie GS op om de STER te realiseren. Uiteindelijk is de motie STER (Staten Toets Extra Ruimte) unaniem aangenomen met 43 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Tijdens de Statenvergadering waren 43 Statenleden aanwezig.

Over Provinciale Staten
Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van Overijssel en vormen het algemeen bestuur van de provincie. Statenleden worden elke vier jaar door de inwoners van Overijssel gekozen. Na de verkiezingen wijzen zij Gedeputeerde Staten (GS) aan die het dagelijks bestuur vormen van Overijssel. PS bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of GS het vastgestelde beleid goed uitvoeren. Overijssel heeft 47 Statenleden die verdeeld zijn over 15 partijen. Voorzitter van de Statenvergadering is Commissaris van de Koning Andries Heidema.

< Vorig / Volgende bericht >

Gerelateerde berichten

Ruim 170 inwoners praten met Statenleden over zon en wind

Ruim 170 inwoners praten met Statenleden over zon en wind

Ruim 170 inwoners kwamen op uitnodiging van Provinciale Staten (PS) op woensdagavond 3 juli naar het...

Lees verder >
Provinciale Staten investeren 4 miljoen euro in OV-hubs

Provinciale Staten investeren 4 miljoen euro in OV-hubs

Bundel verschillende soorten vervoer op één plek, daardoor stap je vlotter over op OV of leenfiets...

Lees verder >
Provinciale Staten investeren 8 miljoen euro in Nieuwe Energie Overijssel

Provinciale Staten investeren 8 miljoen euro in Nieuwe Energie Overijssel

Provinciale Staten hebben woensdag besloten om 8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor uitvoering...

Lees verder >