Jubileumexcursie Vogelwerkgroep Ootmarsum met veel vogelverrassingen

Het hoeft verder geen introductie, want heel Ootmarsum is op de hoogte dat de Vogelwerkgroep in 2024 het 40-jarig bestaan viert. Op de prachtige locatie van de Springendalhoeve hielden ze een paar weken geleden een drukbezochte Natuurdag met allerlei activiteiten. Het werd een groot succes en bracht belangstellenden een stukje dichter bij de natuur en dat is ook zeker één van de doelstellingen van deze Vogelwerkgroep. De leden maken er een bijzonder jaar van en de volgende activiteit was een jubileumexcursie naar de Weerribben en de Wieden. Het werd een onvergetelijke gebeurtenis met natuurlijk de blik gericht op de vogels, die in dit natuurgebied te vinden zijn. Maar liefst 91 soorten werden er gespot en dat onder leiding van Jeroen Bredenbeek, die dit natuurgebied op zijn duimpje kent. De Vogelwerkgroep heeft een verslag van deze bijzondere dag toegestuurd. Robert Westerhof tekende niet alleen voor de tekst, maar ook voor de prachtige foto’s.

Excursie Weerribben en de Wieden
Op zaterdag 4 mei vond onze jubileumexcursie plaats naar de Wieden en de Weerribben. Onderweg werden we al getrakteerd op een waarneming van 2 jonge reekalfjes die op een gemaaid ‘bedje’ van gras lagen. Om 07.00 uur hadden we afgesproken met onze gids Jeroen Bredenbeek bij de parkeerplaats van de uitkijktoren bij de Auken. Jeroen is 30 jaar boswachter geweest in de Wieden/Weerribben. Het was erg fijn dat hij zijn kennis en ervaring met ons kon delen. Mooi om te horen hoe dit gebied ontstaan is en hoe het zich in 30 jaar tijd ontwikkeld heeft.  Met 13 personen konden we nog ruim in de hut staan. Vanuit deze locatie  zagen we vele purperreigers, bruine kiekendieven, koekoek en zelfs een stuk of 5 koereigers. Bijzonder was ook de waarneming van 2 witwangsterns.

(Foto: purperreiger, koereigers, Kleine zilverreiger)

Hierna vervolgden we onze weg naar het weidevogelgebied De Klosse. Een prachtig weidevogelgebied waar we optimaal konden genieten van baltsende watersnippen. Grutto, tureluur, wulp en kievit waren hier ook volop aanwezig. De gele kwikstaarten en rietzangers lieten zich hier goed zien en horen. Jeroen ontdekte nog een raaf. Deze konden we goed bekijken.

(Foto rietzanger)

De volgende stop was bij het Woldlakebos.
Een walhalla voor liefhebbers van libellen. Ook een mooie plek om bruine kiekendieven en met een beetje mazzel roerdompen aan te treffen. De bruine kiekendieven waren nu nog druk bezig met de bouw van hun nesten. Het hoogtepunt was wel de waarneming van 2 rivaliserende roerdompen die een luchtshow weggaven.

(foto:bruine kiekendief)

Ook soorten als snor, rietgors en graspieper werden hier waargenomen. Patrick ontdekte nog een roepende porseleinhoen. De vogel liet zich een aantal keren horen.
Hierna werd het tijd voor een sanitaire stop. In Kalenberg. Op het terras hebben we genoten van koffie/thee met koek of appelgebak.

Vervolgens zijn we doorgereden naar de Wetering Oost en Wetering West.  Bij de Twitterhut zagen we wel honderd oeverzwaluwen bij de oeverzwaluwwand.
(Foto oeverzwaluwen)
Helemaal achterop de waterplas zat nog een witoogeend die eigenlijk alleen zichtbaar was via de telescoop.  Bij de Wetering West liet de snor zich goed horen en zien. Zwarte stern, tafeleend werden op deze locatie gespot.

(Foto vliegende tafeleend)

Op weg naar de laatste stop zagen we nog een rode wouw vliegen.  Bij de petgaten ontwaarden  we meerdere baardmannetjes, rietgorzen en hoorden we weer roerdompen en waterrallen. In dit gebied zagen we ook sporen van de otter.

(foto: ottersporen)
Hier werd ook de boomvalk nog gespot.  In totaal hebben we deze dag 91 soorten vogels gezien. Een geweldige soortenlijst! Met dank aan onze geweldige excursieleider Jeroen! Mede dankzij hem kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde excursie !

(Overzicht soortenlijst)
wieden weerribben

< Vorig / Volgende bericht >

Gerelateerde berichten

Veel belangstelling voor 40-jarige Vogelwerkgroep Ootmarsum

Veel belangstelling voor 40-jarige Vogelwerkgroep Ootmarsum

Maar liefst veertig jaar zijn de leden van de Heemhuis Vogelwerkgroep actief om de stand van de dive...

Lees verder >
Campagne ONGEZOUTEN landt in Nationaal Park Weerribben-Wieden

Campagne ONGEZOUTEN landt in Nationaal Park Weerribben-Wieden

Op vrijdag 14 oktober, zaterdag 15 oktober en woensdag 19 oktober maakt campagne ONGEZOUTEN onderdee...

Lees verder >