Tubbergen behoudt centrummanager

Tubbergen behoudt de functie centrummanager. De ureninzet wordt daarbij uitgebreid van 8 naar 12 uur per week, in eerste instantie voor de huidige collegeperiode. Dat is de uitkomst van een evaluatie die is uitgevoerd onder verschillende stakeholders. De respondenten waren unaniem in hun oordeel en zien de meerwaarde van de functie in. Daarbij werden ook een aantal aanbevelingen gedaan. Claudia Timmers vervulde al de rol van centrummanager en blijft dit ook doen op basis van dit besluit.

Evaluatie

Bij het opstellen van het coalitieakkoord is bepaald dat er een evaluatie uitgevoerd moest worden om te bepalen of centrummanagement in Tubbergen behouden blijft. Via een enquête onder belanghebbenden is inzicht verkregen in hun mening over de functie en inzet van de centrummanager. Onder andere de ondernemers, het bestuur van de ondernemersvereniging Ondernemers Hart Tubbergen (OHT), de centrummanager zelf en de bedrijfsconsulent zijn bevraagd. Daarnaast hebben verdiepende gesprekken plaatsgevonden. De reacties zijn verwerkt in een onderzoeksrapport.

Resultaten evaluatie

De respondenten spreken unaniem uit dat de functie centrummanager behouden moet blijven in Tubbergen. Zij zien allemaal de meerwaarde van deze functie in en vinden het belangrijk dat Tubbergen de komende jaren een centrummanager heeft. De respondenten doen daarbij enkele aanbevelingen om de functie optimaal in te vullen:

  • Behoud het centrummanagement en de centrummanager voor de kern Tubbergen, als duidelijk aanspreekpunt voor ondernemers en verbindende factor tussen verschillende partijen. De centrummanager fungeert daarbij ook als spil tussen de gemeente en ondernemers in het centrum.
  • De huidige acht uur zijn onvoldoende om de functie optimaal uit te kunnen voeren. De belanghebbenden pleiten voor uitbreiding van uren. Daarmee worden onder andere de contactmomenten met de ondernemers en de gemeente vergroot.
  • Naast het onderhouden van contacten zijn de aandachtspunten: focus op de visie centrumontwikkeling Tubbergen, actief beleid voeren op het voorkomen van leegstand door het zoeken, benaderen en verleiden van nieuwe ondernemers, een bijdrage leveren aan (mogelijke) ruilverkaveling, zichtbaar zijn en een actieve benadering van ondernemers en gemeente.

Wethouder Ursula Bekhuis is blij met de resultaten. “Het is goed dat we deze evaluatie hebben uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de inzet van de centrummanager meerwaarde heeft voor Tubbergen. De centrummanager draagt bij aan de visie die we op het centrum hebben: economisch en maatschappelijk sterk met een centrale rol voor ontmoeting, dienstverlening en gastvrijheid.”

Claudia Timmers vult aan: “Ik ben blij dat mijn inzet als centrummanager voor de kern Tubbergen wordt gewaardeerd. Het is fijn om te weten dat wij dus op de ingeslagen weg verder kunnen. Met een uitbreiding van uren kan ik nog meer voor het centrum betekenen en essentiële zaken aandacht geven. Er liggen genoeg uitdagingen, vooral nu de gemeente aan de slag gaat met de uitvoering van het centrumplan.”

Financiering

De inzet van de centrummanager is sinds de start gefinancierd vanuit Tubbergen Bruist via een subsidie die in 2015 is verstrekt. Dit geld is in september 2023 volledig benut. Bij de coalitieonderhandelingen is geld opgenomen voor de evaluatie van het centrummanagement in de kern Tubbergen. Tevens is er geld opgenomen om een vervolg te geven aan centrummanagement, als de evaluatie laat zien dat dit van meerwaarde is. Uit de evaluatie bleek unaniem dat dit het geval is.

< Vorig / Volgende bericht >

Gerelateerde berichten

Tien gemeenten door naar halve finale in verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland

Tien gemeenten door naar halve finale in verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland

60% van alle gemeenten is door ervaringsdeskundigen onder de loep genomen  Vandaag zijn de tien g...

Lees verder >
Vijf lintjes in de gemeente Tubbergen

Vijf lintjes in de gemeente Tubbergen

Op de dag van de jaarlijkse ‘Lintjesregen’, vrijdag 26 april 2024, heeft burgemeester Anko Postm...

Lees verder >
Beoordeling windpark Langeveen in handen Tubbergen

Beoordeling windpark Langeveen in handen Tubbergen

De provincie Overijssel draagt de beoordeling windpark Langeveen over aan de gemeente Tubbergen.  O...

Lees verder >