Koninklijke onderscheiding voor een altijd betrokken Wim van Benthem

Tijdens het traditionele Putfeest op het Bergplein werd Wim van Benthem verrast met een koninklijke onderscheiding. Op de plek waar hij geboren en opgegroeid is en nog steeds woont, de Bergstraat/het Bergplein, werden de versierselen hem opgespeld door wethouder en loco-burgemeester Benno Brand. Al 40 jaar maakt Wim van Benthem dit Putfeest mee, maar de editie in 2023 zal hij door deze koninklijke onderscheiding nooit vergeten.

Waardevolle en stille kracht
Als er één een goed voorbeeld is van iemand, die zich als vrijwilliger in uiteenlopende geledingen van de Ootmarsumse samenleving manifesteert, is Wim van Benthem het. Verscheidene verenigingen en instellingen kunnen al jarenlang op hem bouwen. Hij geldt in alle opzichten als een waardevolle en onmisbare stille kracht. Niet iemand, die op de voorgrond acteert, maar die juist het liefst actief is achter de schermen. Mensen als hij zijn de smeerolie voor een samenleving.
Wim van Benthem is geboren op 6 augustus 1958 in Ootmarsum. Hij is er opgegroeid, werkte er en woont nog altijd in zijn geboortehuis aan de Bergstraat in hartje Ootmarsum. Zijn werkzame leven bracht hij in zijn eigen stadje door bij de tabaksfabriek van Heupink & Reinders en daarna als draaier bij Bloemen Verspanings Techniek. Hij gold als een kundig, trouw en loyaal werknemer en in die zin ook uitermate behulpzaam voor collega’s. Hij stond graag anderen met raad en daad terzijde.

KOSC
Vanaf zijn jongste jeugd is hij lid van KOSC. In die hoedanigheid was hij niet alleen speler in verschillende junioren- en senioren-elftallen, maar is hij ook al een grote reeks van jaren vrijwillig actief als leider van jeugd- en senioren-elftallen. In zijn functioneren staat altijd de sportiviteit en kameraadschap voorop. Hij is hierin een voorbeeld voor iedereen. Dat is mede de reden dat hij bij KOSC zeer en graag gezien is.
Wim van Benthem maakt zich ook uitermate verdienstelijk bij het beheer en onderhoud van de sportaccommodatie van KOSC; ’n Tooslag. Elke vrijdag meldt hij zich om uiteenlopende werkzaamheden op te pakken. Voor niets voelt hij zich te groot. Hij zorgt er voor dat alle kleedkamers er spic en span uitzien voor het komende weekeinde. Niet te vergeten is hij ook de laatste jaren een vertrouwd gezicht bij de KOSC Bingo. Daarnaast is hij ook een zeer gewaardeerd lid van de kantine-commissie. Dat houdt in dat hij met regelmaat wordt ingezet als kantinebeheerder en als zodanig als gastheer van KOSC fungeert. Wordt er in andere opzichten een beroep op hem gedaan; Wim van Benthem staat altijd paraat. Zoals bijvoorbeeld bij de parkeeracties van KOSC tijdens de Siepelmarkten en tijdens de jaarlijkse KOSC-loop; hij fungeert dan steevast als verkeersregelaar. En dat doet hij ook al jaren bij allerlei sportieve evenementen van bijvoorbeeld de Ootmarsumse Lopers Club. Hij is er een vertrouwde en zeer gewaardeerde verschijning. Niet voor niets is hij jaren geleden onderscheiden als Lid van Verdienste van KOSC.

Openluchtmuseum
Wim van Benthem is al vele jaren vrijwilliger in dienst van het Openluchtmuseum van Ootmarsum. Hij is er twee dagdelen per week verantwoordelijk voor de accommodatie en het vele groen op het museumterrein. Hij verricht zijn taak nauwgezet, trouw en met grote deskundigheid, enthousiasme en accuratesse. Ook qua sfeermaker is hij onmisbaar. Als zodanig is hij een voorbeeld voor alle andere vrijwilligers bij het Openluchtmuseum. Dat bleek maar weer eens op het feest voor de vrijwilligers van het Drostenhuis en het Openluchtmuseum. Wim zat tot het laatste toe gezellig aan de tafel met andere harde werkers en genoot zichtbaar van de onderlinge sfeer.

Toen er iemand nodig was voor het onderhoud en beheer van de tuin en de accommodatie van museum Het Drostenhuis in Ootmarsum lag het voor de hand dat Wim van Benthem daarvoor zou worden gevraagd en ervoor in aanmerking kwam. Sindsdien zorgt hij er op zijn manier voor dat de museale Franse tuin er onberispelijk bij ligt. Verder is hij ook betrokken bij het reguliere onderhoud van de Ootmarsumse begraafplaats. Ook hier laat hij zich van zijn beste kant zien.

Mantelzorger
Vele tuintjes in Ootmarsum liggen er dank zij hem keurig verzorgd bij. Desgevraagd komt hij bij vele ouderen in het stadje langs om werkzaamheden in de tuin te verrichten als ze dat zelf niet meer kunnen. Ook verzorgt hij tuintjes van ouderen in zijn directe woonomgeving. En als er iets anders moet gebeuren, steekt hij ook graag de handen uit de mouwen. In die zin is hij mantelzorger voor menigeen in zijn buurt. Zijn onbaatzuchtigheid is z’n handelsmerk.

Het mantelzorgen heeft een belangrijk deel van zijn leven bepaald. Dat begon al op jeugdige leeftijd thuis waar zijn vader op zijn 49-ste levensjaar overleed. Niet veel later overleed ook zijn oudere broer. Omdat zijn zussen trouwden, zorgde hij voor zijn gehandicapte moeder. Daarbij cijferde hij zich grotendeels weg. Ook toen zijn moeder in haar laatste levensjaren in het verzorgingshuis in Denekamp verbleef, kwam hij geregeld op bezoek. Op deze manier was hij voor haar de grote steun en toeverlaat. Maar daar laat hij zich allerminst op voorstaan. Het is voor hem heel vanzelfsprekend. ‘Als je iemand kunt helpen, moet je dat doen’, is zijn devies.

Noaberschap
Dat geldt ook voor zijn betrokkenheid en participatie in en met de buurt. Wim van Benthem was en is daarin een (ver)bindende factor. Met iedereen onderhoudt hij een goed contact en hij is daarom een belangrijke pijler in de noaberschap van het Bergplein, de Bergstraat, de Oostwal en omgeving. Hij is sociaal en daarom erg geliefd in zijn buurt.  Een ander voorbeeld van zijn grote mate van betrokkenheid bij de samenleving in het algemeen en zijn woonomgeving in het bijzonder is de zorg voor het Bergplein en de buurt er omheen. Hij zorgt er voor dat het Bergplein er voor bewoners, andere aanwonenden, inwoners en toeristen er altijd netjes uitziet. Hij veegt, hij schoffelt en ruimt – indien nodig – rotzooi op. De traditionele en zeer gewaardeerde buurtkerstboom op het Bergplein is mede een initiatief van hem.

Bergplein
De zorg voor het Bergplein strekt zich vooral ook uit naar het oorlogsmonument daar. Hij zorgt er voor dat het er altijd netjes uitziet. Is er een grote schoonmaakbeurt nodig, voorafgaand aan de jaarlijkse dodenherdenking, dan doet hij dat. Daar hoeft de gemeente i.c. Noaberkracht niet voor te komen. ‘Gewoon’ omdat hij vindt dat hij dat wel kan doen. Kortom, de heer Wim van Benthem is een belangrijke en onmisbare schakel in de plaatselijke samenleving. Zonder zijn veelomvattende vrijwilligerswerk is veel van wat zo vanzelfsprekend is in Ootmarsum nauwelijks of niet mogelijk. Dat doet hij in alle stilte, in de luwte en in bescheidenheid. En daarom vindt zijne majesteit koning Willem-Alexander een koninklijk lintje voor hem zeer op zijn plaats. Wim, van harte gefeliciteerd.

Foto’s: Hanneke Spermon

< Vorig / Volgende bericht >

Gerelateerde berichten

Koninklijke onderscheiding voor Gerard Wilbers

Koninklijke onderscheiding voor Gerard Wilbers

Op één van de mooiste locaties in Ootmarsum, stadspark Engels’ tuin, ontving Gerard Wilbers uit ...

Lees verder >
Koninklijke onderscheiding voor mantelzorger Martijn ten Kate

Koninklijke onderscheiding voor mantelzorger Martijn ten Kate

Ruim vijftien jaar verleent Martijn ten Kate al mantelzorg aan zijn grote vriend Martijn Morsink. Da...

Lees verder >
Hans Olde Monnikhof Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hans Olde Monnikhof Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Op de jaarlijkse bedrijfsbarbecue werd Hans Olde Monnikhof compleet verrast toen burgemeester John J...

Lees verder >