“Sta een ogenblik stil” is het thema van de jaarlijkse adoptieviering door de leerlingen van groep acht van de Ootmarsumse basisscholen en de school van Agelo. Het is tevens de titel van een gedicht, dat tijdens de viering wordt voorgedragen.
Dat gebeurde ook woensdag 4 april in de protestantse kerk in Ootmarsum. Behalve de leerkrachten van de scholen waren vertegenwoordigers van de BMS, enkele ouders en wethouder Loes Stokkelaar namens de gemeente in de kerk.
Tom Koers, die het programma presenteerde heette de aanwezigen welkom en dankte op de eerste plaats Gerard Wortelboer en Jan Steinmeijer en Ben Morshuis van de BMS. Laatstgenoemden hadden in het voortraject de leerlingen langs een drietal oorlogsmonumenten geleid en uitleg gegeven. G. Wortelboer had op school de belevenissen van zijn vader en broer verteld; zij waren in de oorlog actief geweest met het helpen van Engelse vliegeniers. Rudolf Wortelboer heeft dit met zijn leven moeten bekopen.
Wethouder mevrouw L.Stokkelaar richtte zich in een passende toespraak en in een gedicht tot de kinderen. Zij vergeleek de situatie van kinderen die in vrede kunnen leven en leeftijdgenoten die in een oorlogsgebied wonen. “Oorlog en kinderen passen niet bij elkaar. Daarom is het bijzonder waardevol, wat hier in Ootmarsum wordt gedaan om de jeugd op de nadelen van oorlogshandelingen te wijzen.
Een gedicht van Jelle Kamphuis dat hij zelf had gemaakt, werd ademloos beluisterd.

Na de dienst in de kerk gingen de kinderen naar het Bergplein, waar bij het oorlogsmonument een krans werd gelegd, de vlag halfstok werd gehangen en een minuut stilte in acht werd genomen. Trompetspel beëindigde de plechtigheid. De kinderen van ’n Boaken legden daarna een krans bij het vliegeniersmonument op de Valkenberg en de leerlingen van de Meander en ’n Profiet bij de graven op de protestantse begraafplaats.