‘t Heukske

Alleen de oudere inwoners van Ootmarsum zullen hem nog kennen: Jan Smeenk. Hij is dan ook al ruim dertig jaar geleden overleden. Verongelukt op 8 mei 1981 op de Rossummerstraat ter hoogte van hotel ’t Bosch (Blokhuis-Rolink).

Jan Smeenk werd de” laatste echte straatveger van Ootmarsum” genoemd, een kwalificatie die door toenmalig burgemeester G.J. Fleers werd uitgesproken op 1 januari 1980, toen Jan zijn functie neerlegde. Jarenlang was hij een bekende verschijning in Ootmarsum. Met zijn tweewielige kar trok hij door het centrum en raapte of veegde hij de rommel op, deponeerde het in zijn kar en bracht het naar de centrale vuilnishoop. Met het gemeentehuis had hij een vaste afspraak: één keer in de week haalde hij het versnipperde papier op. Maar daarbij ging hij op uitdrukkelijk verzoek van burgemeester Fleers altijd even naar diens kamer om daar de ‘beloning’ een sigaar op te halen. Hij woonde aan de Walstraat in het pand, waarin toen ook de brandweer was gevestigd.

Jan Smeenk heeft niet lang van zijn verdiende pensioen mogen genieten. Tijdens een tochtje op zijn brommertje verongelukte hij.